Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya a Szolgáltató, a Hol vásároljak ma (továbbiakban HVM) weblapján (https://hvm.hu, https://holvasaroljakma.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://hvm.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Kleiber Dávid E.V.
A szolgáltató székhelye: 2484 Gárdony, Óvoda utca 22.
A szolgáltató elérhetősége: info@holvasaroljakma.hu
A szolgáltató adószáma: 69844377-1-27
A szolgáltató telefonszáma: +36 30 603 8763

A tárhely-szolgáltató neve: DigitalOcean, LLC
A tárhely-szolgáltató címe: 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States
A tárhely-szolgáltató elérhetősége: 1-347-903-7918

Alapvető rendelkezések

Nem regisztrált igénybe vevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz.

Amennyiben a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (Adatkezelési Tájékoztató, Egyedi Adatkezelési Tájékoztató stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Bármely weboldal, amely különbözik oldalunktól (Facebook.com, Google.com, stb.), a HVM-hez kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

A szolgáltatás elemei és legfontosabb jellemzői

A Szolgáltatás célja, segítse a Felhasználók és Látogatókat külső, internetes és fizikai áruházak árainak összehasonlításában, és ennek keretében különböző funkciókkal támogatja a keresést, adott termékkategóriák szerint és/vagy egyéb kategorizálás mentén a tájékozódást, valamint lehetővé teszi a kiválasztott termékek listába gyűjtését, rendszerezését, és elmentését (kedvencekhez adását).

Valamennyi, a HVM weboldalain megjelenített termékár esetében új termékről van szó (tehát nem használt, kiállítási darabokról, kirakati vagy hibás készülékekről, stb.). Valamennyi ár tartalmazza a törvény által aktuálisan előírt általános forgalmi adót (ÁFÁ-t). Ezek az árak mindig a HVM tudomására hozott árakat mutatják. Technikai okokból az árak kiválasztása, feldolgozása és adatbázisba olvasása során fellépő késleltetések nem zárhatók ki. Mi igyekszünk az adatbázis adatait aktuálisan tartani, ezt azonban sem garantálni nem tudjuk, sem az adatok kivétel nélküli helyességéért nem tudunk felelősséget vállalni. A HVM weboldalain bemutatott árak ezért csupán támpontként kezelendők: ezek olyan várható árak, melyeket a felhasználónak az általa kiválasztott forgalmazónál le kell ellenőriznie. Ha eközben félreértések adódnak, kérjük tájékoztasson bennünket a tényállásról az info@holvasaroljakma.hu e-mail címen, megadva az időpontot, az árakat, a forgalmazót, illetve az Ön elérhetőségét. Amennyiben hibát talál adatbázisunkban, kérjük értesítsen minket az info@holvasaroljakma.hu e-mail címen, és a hibát haladéktalanul javítjuk.

A Szolgáltatás lényege a külső forgalmazók által közzétett termékek közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekszt.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Ekszt. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, ideértve nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított aloldalakat is bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A weboldalon található hirdetéseket külön hirdetésként jelöli meg.

Kötelességek, szerződéses viszonyok

A HVM végfelhasználók számára csupán információkat bocsát ingyenesen rendelkezésre. A megjelenített termékek nem a HVM ajánlatai. A weboldal használatán keresztül nem jön létre szerződéses viszony a végfelhasználó és a HVM között a forgalmazók által kínált termékeket illetően. A szolgáltató a megjelenített ajánlatokat a legnagyobb gondossággal gyűjti. A szolgáltató nem vállal garanciát vagy jótállást az árak, a termékajánlatok leírása, vagy egyéb információk helyességéért, melyek a HVM weboldalain leközlésre kerülnek. A szolgáltató nem garantálja, hogy ezek az információk hibátlanok, és egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a weboldalon megjelenített információk elírási hibákat tartalmazhatnak. Az itt rendelkezésre bocsátott információk rendszeres változásokon esnek át. A szolgáltató különösen nem vállal jótállást arra, hogy a termékek az egyes forgalmazóknál a bemutatott feltételekkel megvásárolhatók. A weboldalon bemutatott áruházak és webáruházak e tekintetben az ebből eredő követelések alól a szolgáltatót felmentik. A szolgáltató nem vállal garanciát weboldalai funkcionalitásáért és működőképességéért. A szolgáltató fenntartja a jogot valamennyi webáruház felvételére és azok eltávolítására a mindenkori szerződéses viszonyok keretei között.

Regisztráció

A Szolgáltatás egyes részei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját.

A regisztrációval létrejön a Felhasználó profilja (továbbiakban: Profil), amelybe a regisztráció során megadott felhasználó név és jelszó segítségével belépve veheti igénybe a Felhasználó a regisztrációhoz kötött részszolgáltatásokat.

A regisztráció során a felhasználó hozzájárulhat, hogy a Szolgáltató megadott e-mail címére Hírleveleket küldjön (Heti, havi, kupon, rendkívüli promóciós hírlevél), valamint a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségein közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse (továbbiakban: eDM vagy elektronikus hirdetés). Hírlevél(ek) fogadása regisztrációtól függetlenül nem lehetséges. A Felhasználó bármikor letilthatja HVM profiljában a Beállítások menüpontban bármelyik Hírlevél és/vagy az eDM fogadását, valamint az elektronikus levelek alján található Leiratkozás link lekattintásával is megteheti ezt, továbbá a Szolgáltatónak küldött postai vagy elektronikus levélben is visszavonhatja hozzájárulását. A regisztráció Felhasználó kezdeményezésére történő törlésével a Hírlevelek és eDM küldésére vonatkozó felhasználói hozzájárulás visszavontnak minősül. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy a Szolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

Szolgáltatások, és azok használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Kedvencek, listák

Felhasználók számára érhető el az ún Kedvencek, továbbá Listák/Bevásárlási listák (továbbá Listák) funkció, amely lehetővé teszi a kedvenc termékeink elmentését, bevásárlási listába rendezését , és ezzel a Szolgáltatás testre szabását a Felhasználó szokásainak megfelelően. Az oldalra történt bejelentkezést követően bármely számítógépről elérheti a Felhasználó az általa elmentett, a Szolgáltató által tárolt termékeket.

A Kedvenc linkek dobozból elérhető Népszerű termékek aloldalon egy automatizmus segítségével, az egyes felhasználóktól függetlenített statisztikai módszerekkel kialakított sorrend látható a Felhasználók által felvett termékekből, legnépszerűbb címkékből és termékkategóriákból. Az itt kialakult sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét.

A Kedvencek, illetve a Listák oldalon lehetőség van továbbítani elmentett termékeinket, a Megosztás gombra kattintva. Ezzel a Szolgáltató lehetőséget nyújt a Felhasználónak egyedi elektronikus levél küldésére az alábbi feltételekkel:

  • A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja, és a levél küldését megelőzően megadja nevét oly módon, hogy a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját.
  • Felhasználó a levelet egyidejűleg csak egy címzettnek tudja elküldeni.

Felhasználók számára lehetőség van úgynevezett automatikus bejelentkezés választására, amelynek lényege, hogy a HVM megnyitásakor a Felhasználó automatikusan Saját HVM felületére lép be. Kérjük, hogy csak abban az esetben használja ezt a funkciót, ha az Ön által használt végfelhasználói készülék elég biztonságos (csak Ön használja, vagy van saját felhasználóneve és jelszava hozzá, amit más nem ismer)!

HVM Véleményrendszer (továbbá Véleményrendszer)

Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szerződés keretei között írásokat, véleményeket, hozzászólásokat tehetnek, fényképeket, videókat illeszthetnek be, a HVM oldalán meghatározott szolgáltatási funkciókat használhatnak, továbbá más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé.

A Felhasználó köteles a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályok betartására, melyeket a jelen Szerződés részét képező Tartalmi szabályzat tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el! A Szolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Tartalmi szabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Tartalmi szabályzatba ütközik és arról a Szolgáltató tudomást szerez, a Szolgáltató dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve dönt a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációja törléséről.

A Véleményrendszer használata regisztrációhoz kötött. Abban az esetben, ha a Felhasználó már regisztrált Felhasználó, de a Véleményrendszer szolgáltatást még nem vette igénybe, úgy a Véleményrendszer használatához el kell fogadnia a Tartalmi szabályzatot. Az így létrejövő Véleményrendszer Profiljában a Felhasználó különböző beállításokat tud alkalmazni a Véleményrendszer keretében történő megjelenésére vonatkozóan, és összesítve láthatja a Véleményrendszer kifejtett aktivitásait.

A regisztráció valamennyi, a HVM oldalain elérhető termékek véleményezéséhez jogosultságot biztosít. A Véleményrendszer egyes elemeinek részletes leírását a Súgó tartalmazza. A Súgó a Véleményrendszer szabályzat része.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes véleményeket, feltöltött tartalmat értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon. (pl.: kampánycsend idején).

A megjelenített termékekről beküldött vélemények nyilvánosságra hozataláról kizárólag a Szolgáltató dönt. A vélemény szerzője a Szolgáltatóra ruházza az időben és térben korlátlan jogot a közzétételre. A szerzőnek nincs joga a vélemény nyilvánosságra hozatalára. A Szolgáltató fenntartja a jogot a beküldött vélemények értelem szerinti lerövidítésére, illetve megváltoztatására (pl. helyesírási hibák esetén, stb.). A beküldött véleményeket nem kell a szerző megnevezésével leközölni. Azok a vélemények, melyek nem elegendően egy termékre vonatkoznak, sértőek, rágalmazóak vagy tartalmilag helytelenek, nem kerülnek megjelenítésre. A Szolgáltató nyomatékosan elhatárolja magát a harmadik féltől származó megjelenített véleményektől. A vélemények nyilvánosságra hozatalával a HVM weboldal Véleményrendszerében a Szolgáltató nem teszi e véleményeket magáévá.

Az egyes termékek mellett esetenként található TIPP jelzés kizárólag a Szerkesztőség önálló, szubjektív véleményét tükröző értékítélet, és a széleskörű tájékoztatást, az online megjelenések fejlődését, valamint az ezen a téren történő szemléletváltoztatást kívánja szolgálni. Szolgáltató az online médiapiacon betöltött szerepéből adódóan aktív szerepet kíván vállalni a webes felülettrendek formai és tartalmi színvonalának alakításában, így TIPP jelzést azon áruházakra mutató link kaphat, amely weboldal megjelenését, felépítését, funkcióit tekintve - a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével - a Szerkesztőség megítélése szerint kitűnik az általuk ismert hasonló oldalak közül, újdonságot mutat vagy különösen ötletes, megoldásait tekintve példaértékű, és így alkalmas az internetes kultúra és designszokások fejlesztő befolyásolására. A TIPP jelzés alkalmazása egyetlen esetben sem jelenti azt, hogy a weboldalon nyújtott termékeket, szolgáltatásokat, árukat, programokat, stb. a Szerkesztőség ajánlaná, vagy igénybevételüket, megvásárlásukat javasolná, illetve hogy ezek ösztönzése lenne a cél.

Az egyes linkek mellett esetenként található ÚJ jelzés kizárólag a Szerkesztőség döntése alapján, a Weboldalon újonnan szereplő termékek mellett jelenhet meg.

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek, adatbázisok leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A felhasználói jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni Profilja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélkül történő, illetéktelen használatából eredő károkért.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a HVM-re (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt a következő módon teheti meg: "Hol vásároljak ma? hvm.hu", ezen kívül biztosítunk oldalunkon szabadon felhasználható kész grafikákat, html kódot oldalunk elhelyezésére, népszerűsítésére.

Felelősség

A Szolgáltató felelőssége a következő rendelkezések értelmében korlátozott. A Szolgáltató mindig korlátlan felelősséggel tartozik, ha a Szolgáltató egy hiányosságot rosszindulatúan elhallgat vagy ennek szándékával cselekszik, illetve ha a Szolgáltató a korlátlan felelősségre szerződésben garanciát vállalt vagy egy termék beszerzési rizikóját átvállalta.

Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban („AS IS”) nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Szolgáltató mindig korlátlanul felel az emberi életet, emberi testet vagy az egészséget ért, elkövetőként okozott sérelmekből származó károkért, amennyiben a sérülést a Szolgáltató maga, annak jogi képviselője, vagy alkalmazottja okozta. A Szolgáltató ezen kívül csupán a saját maga által (szándékosan vagy durva gondatlanságból) okozott jelentős károkért, a vezető alkalmazottai vagy törvényes képviselői által okozott jelentős károkért, illetve alkalmazottjai (egyszerű alkalmazottjai) által szándékosan okozott károkért felel.

A Szolgáltató érdemben felel azon jelentős szerződésbeli kötelezettségeinek valamennyi megszegése esetén, melyek betartása a szerződés céljának eléréséhez különös jelentőséggel bír (ún. kardinális kötelezettségek). Ez akkor is érvényes, ha a kötelezettséget vezető alkalmazottja vagy más alkalmazottja szegte meg. Más kötelezettség-szegések esetén a Szolgáltató szintén érdemben felel az egyszerű alkalmazottak által okozott jelentős károkért.

4. Az ebben a pontban leírt esetekben a Szolgáltató felelőssége a tipikus módon előre látható károk megtérítésének mértékéig korlátozott. Azon forgalmazók, akik a HVM weboldalain ajánlataikat közzéteszik, felmentik a Szolgáltató-t harmadik fél minden követelése alól, melyek ezen ajánlatok leközléséből származnak. Ez különösen érvényes versenyjogi követelésekre, illetve szerződéses forgalmazói megkötésekből származó követelésekre.

A regisztrációkor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Az ezen tartalomszolgáltatók és áruházak, webáruházak által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.

A dobozok, valamint a dobozokon belül a linkek és termékek kialakított sorrendje nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért - az automatizmus sajátosságai miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltatás használatáért, ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Kedvencek szolgáltatással vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt, kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy, vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

A Szerződés megszűnése

A Szerződés megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével, amely esetben a Profilban mentett információk is törlésre kerülnek 90 napon belül, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A regisztráció törlésének módjai:

  • A Felhasználó a Profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját.
  • A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól postai vagy elektronikus levélben regisztrációja törlését, melyet a Szolgáltató a kérés kézhez vételét követő 30 napon belül hajt végre.
  • Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.
  • A Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját a Profilba történő utolsó belépéstől számított 15 év elteltével.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

Szerzői jogok és egyéb rendelkezések

A Felhasználók és Látogatók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Valamennyi, a HVM oldalain megjelenített tartalom és adat a szerzői jogi törvény szerinti szerzői jogi védelmet élvez. A teljes vagy részbeni reprodukálás, sokszorosítás, terjesztés vagy módosítás csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ezek a tevékenységek megszegik a szerzői jog előírásait és jogi úton üldözésre kerülnek.

A Weboldallal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az alábbi oldalon teheti meg: https://hvm.hu/kapcsolat